دموی مدفا

دموی مدفا در آدرس زیر قابل مشاهده است:

https://demo.madfa.ir

برای مشاهده و کار با پنل مدیریت مدفا باید از طریق فرم تماس با ما با «واحد فروش» تماس بگیرید و داخل فرم بنویسید «دموی مدفا را نیاز دارم». اطلاعات دمو به ایمیل شما ارسال خواهد شد می‌توانید با پنل مدیریت این سیستم کار کنید.

دیدگاه‌ها